Wat is ‘n buis-/ektopieseswangerskap?

Daar gaan nie ‘n week verby dat daar nie ten minste drie keer die woord buisswangerskap (of buis swangerskap) of ‘n frase wat die woord bevat, in my soekenjintermelysie beland nie.

Ek het in die verlede by twee geleenthede al daaroor geskryf (hier en hier) maar meer op my eie ondervinding gefokus en nie soseer oor die tegniese aspekte daarvan nie. Dus, met die hulp van ‘n paar webbladsye, ‘n kort opsomming van wat ‘n buisswangerskap behels.

Belangrik: ek het geen mediese agtergrond of kwalifikasie nie en het hierdie skrywe saamgestel uit twee internetbronne en my eie ondervinding. ‘n Buisswangerskap is ‘n vorm ‘n ektopiese swangerskap. ‘n ektopiese swangerskap verwys na ‘n bevrugte eiersel wat buite die baarmoeder vasheg en daar begin ontwikkel. In die geval van ‘n buisswangerskap heg die bevrugte eiersel in een van die twee fallopiusbuise aan. Die buisswangerskap word gewoonlik teen die 8ste week van swangerskap ontdek, waarna dit gewoonlik met n noodprosedure verwyder moet word. Die rede hiervoor is dat dit die buis kan laat bars, wat lei tot interne bloeding, wat lewensgevaarlik kan wees.

Die simptome van ‘n buisswangerskap is as volg:

– ligte vaginale bloeding (‘spotting’ of amper soos ‘n ligte maandstonde)

– naarheid

– pyn in die lae gedeelte van die buik

– skerp krampe in die buik

– pyn aan slegs een kant van die liggaam – lighoofdigheid en ‘n gevoel van swakheid

– pyn in die skouer, nek en/of rektum (‘n pyn in die skouer is gewoonlik n aanduiding van interne bloeding – die bloed in die buikholte irriteer die senuwees, wat dan die pyn veroorsaak)

Indien jy swanger is of vermoed dat jy swanger is en van hierdie simptome ervaar, gaan sien dadelik ‘n Dokter, moenie wag tot dit onuithoudbaar raak of hoop dat dit vanself sal weggaan nie..

Hoe word ‘n ektopiese swangerskap behandel?

– Indien die swangerskap nog nie baie ver gevorder het nie, kan dit met medikasie gestop word.

– Indien die swangerskap al bietjie verder gevorder het en die buis nog nie gebars het nie, kan die embrio met n laparoskopie uit die buis verwyder word. Die laparoskopie is minimaal indringend en die buis kan daarna weer normaal funksioneer.

– Indien die swangerskap al bietjie verder gevorder het en die buis het gebars, moet n noodoperasie uitgevoer word om die bloeding te stop. Die gebarste buis en die embrio sal ook dan verwyder word.

Die liggaam herstel wonderbaarlik vinnig na ‘n laparoskopie en die littekentjies is so klein dat jy dit later skaars raaksien. Maar soos met enige ander trauma is dit die emosionele letsels wat die langste vat om gesond te word of dowwer te raak.

Daar is verskeie moontlike oorsake van ektopiese swangerskappe maar ‘n gineakoloog sal meer lig daarop kan werp. Die hoofoorsake is ‘n beskadigde fallopiesebuis (as gevolg van ‘n vorige buisswangerskap dalk), pelviese-inflammatoriese siektes, sekere seksueel-oordraagbare siektes en ‘n abnormailteit aan die fallopiese buis. Maar soms is dit nie een van die bogenoemde nie en gebeur dit maar net.

‘n Buisswangerskap beteken egter nie dat jy nooit weer sal swanger raak nie, soms is dit bloot ‘n geïsoleerde geval. Die kans is wel daar dat dit weer kan gebeur, maar al verloor jy n buis kan jy steeds daarna weer swanger raak met net een oorblywende buis.

Die belangrikste is om nie jouself kwalik te neem na ‘n buis- of ektopiese swangerskap nie want daar is eintlik niks wat jy kan doen om dit te verhoed nie. Indien jy daardeur is of indirek deur so iets geraak is, wens ek jou alle sterkte toe – dit neem soms ‘n tydjie maar mens kom wel daardeur. Lewer groot asb kommentaar as jy nog iets kan en wil bylas, dit sal baie waardeer word!

Belangrik: ek het geen mediese agtergrond of kwalifikasie nie en het hierdie skrywe saamgestel uit twee internetbronne en my eie ondervinding.

Bronne http://www.webmd.com/baby/guide/pregnancy-ectopic-pregnancy http://www.babycenter.com/0_ectopic-pregnancy_229.bc